Poradnik pogrzebowy

Porady dotyczące pogrzebu

Kiedy umiera bliska nam osoba niezwykle trudno jest poradzić sobie z ogromem emocji, poczuciem straty i krzywdy. W pierwszych chwilach od utraty bliskiego podjęcie jakichkolwiek działań związanych z formalnościami jest wręcz niemożliwe. Przygotowania do ostatniego pożegnania bywają trudne. Aby udzielić wszelkiej pomocy żałobnikom przygotowaliśmy dla Państwa Poradnik Pogrzebowy, który zawiera szereg cennych wskazówek i informacji jakie trzeba wykonać w przypadku utraty bliskiego. Bardzo ważnym i istotnym elementem jest uzyskanie karty zgonu. Jest ona niezbędna do uzyskania aktu zgonu, który z kolei potrzebny jest do otrzymania prawa do zasiłku pogrzebowego.

Karta Zgonu
Akt Zgonu

Karta zgonu – do czego służy?

Śmierć, a także jej przyczyny powinien ustalić lekarz. To on stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu, w której podaje dokładną przyczynę. W przypadku, w którym nie można ustalić przyczyny zgonu, lub gdy nie ma podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa, w karcie zgonu wpisuje się adnotację „przyczyna zgonu nieustalona”. Tylko i wyłącznie na podstawie karty zgonu można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego – akt zgonu.

Akt zgonu – czym jest?

Akt zgonu sporządza Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca, w którym nastąpiła śmierć w oparciu o kartę zgonu wystawioną przez lekarza. Urząd trzeba poinformować w ciągu trzech dni od śmierci osoby nam bliskiej. Gdy jednak zgon nastąpił na wskutek choroby zakaźnej zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od śmierci.

Do uzyskania aktu zgonu potrzebne są:

 • karta zgonu
 • dowód osobisty zmarłego
 • odpis aktu urodzenia ( w przypadku zgonu dziecka)

Skrócony odpis aktu zgonu wydawany jest bezpłatnie w trzech egzemplarzach.

Formalności związane z pogrzebem

Wiele jest możliwości zapłaty za usługi związane z pochówkiem. Osoba, która zajmuje się organizacją pogrzebu może wystawić zakładowi upoważnienie, na podstawie którego będzie on mógł odebrać zasiłek pogrzebowy wydawany przez ZUS.

Aby otrzymać zasiłek należy dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych komplet niezbędnych dokumentów:

 • wniosek o wypłatę zasiłku
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • dowód osobisty
 • rachunek poniesionych kosztów związanych z uroczystością pogrzebową
 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa ze zmarłą osobą
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom

Należy pamiętać jednak, że zasiłek otrzymamy tylko wtedy, gdy zmarły był w chwili śmierci ubezpieczony lub pozostawał na utrzymaniu osoby ubezpieczonej. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek powinien przysługiwać.

Renta rodzinna – komu przysługuje?

Renta rodzinna należy się członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Do renty rodzinnej uprawniona jest także rodzina osoby w chwili śmierci pobierającej zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Bowiem uznaje się, że osoba zmarła spełniła w takiej sytuacji warunki konieczne do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Uprawnieni do renty rodzinnej:

 • dzieci
 • wnuki i rodzeństwo
 • wdowa/wdowiec
 • rozwiedziona małżonka
 • rodzice

Urlop okolicznościowy – komu się należy?

Wymiar urlopu zależy od stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą. Dwa dni wolnego od pracy przysługuje w przypadku zgonu małżonka, dziecka, rodzica, macochy lub ojczyma. Natomiast jeden dzień należy się wtedy kiedy umiera nam ktoś z rodzeństwa, babcia, dziadek lub inna osoba pozostająca na utrzymaniu lub będąca pod bezpośrednią opieką.

Zakład Pogrzebowy Brzeziński

Świadczymy usługi pogrzebowe na wysokim poziomie, profesjonalnie i z należnym szacunkiem.

 

zaklad_pogrzebowy

ZAKŁAD POGRZEBOWY
SZCZECIN

Organizujemy uroczystości pogrzebowe
według tradycji katolickiej i w innym obrządku.

opieka_nad_grobami

Kamieniarstwo
SZCZECIN

W naszej ofercie znajdą Państwo nagrobki
wykonane z najwyższej jakości kamienia.

opieka_nad_grobami

Opieka nad grobami
SZCZECIN

Wykonujemy opiekę nad grobami w Szczecinie
w zakresie ustalonym indywidualnie.